Home Ontvangst Massages Visagie Fotogalerij Contact Recencies

Massage is een van de mooiste en meest natuurlijke manieren van lichamelijk contact tussen mensen.


Massage heeft een positief effect op gevoelens en emoties door stimulatie van je zenuwstelsel, lymfesysteem en hormoonhuishouding.

Massage zorgt eveneens voor een vermindering van het cortisol en noradrenaline gehalte (stresshormonen) en vermeerdering van endorfines en serotonine (welzijnshormonen) in je bloed.

Massage is goed voor de doorbloeding van de spieren en gewrichten. Door het afvoeren van afvalstoffen verhoogt de weerstand. Massage geeft ook rust, balans en energie.

Het is in staat om ons te verlichten, ons kalmeren, en afwassen de gespannen en stress opgebouwd gedurende de hele werkweek.

Na de goed gepresteerd massage kunnen we voelen als herboren.

Let op! Dergelijke massages zijn voor de masseuse fysiek zo intensief dat zij dit vaak maar enkele keren per dag doet. Dus neem snel contact op voor een afspraak!


Massages


De verschillende massages die worden aangeboden.

Massages van een half uur vanaf 70 euro

Massages van een uur vanaf 100 euro


 Ontspanningsmassage of energietherapie


Bij een ontspannings- of energietherapie gaat het om het activeren en stimuleren van energiestromen middels het activeren en triggeren van bepaalde lichaamspunten. Via een ontspanningsmassage of energietherapie kan de energie in uw lichaam beter doorstromen. Negatieve dingen die in uw celgeheugen opgeslagen worden, kunnen geherprogrammeerd worden, waardoor u zich weer als herboren voelt. Zeker als men deze behandeling met enige regelmaat ondergaat, geeft het extra energie en stelt het mensen in staat hogere doelen na te streven en te bereiken (zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak).


Intuïtieve dynamische massage


Intuïtieve dynamische massage is een vorm van integratieve massage.

Integratieve massage is ontspanningsmassage die goed te vergelijken is met de zorg die een moeder aan haar kind geeft:

Ze wrijft over de zere plek (intuïtief), wiegt het kind (dynamisch) en legt haar hand op de zere plek (polariteit).

Integratieve massage combineert de massagetechnieken tot een vloeiend geheel, waarmee op een holistische wijze een ontspanningsmassage gegeven wordt, afgestemd op jouw behoefte van dit moment.

Het lichaam van de mens bestaat voor ongeveer 70% uit water. In de dynamische massage wordt hier gebruik van gemaakt.


Effect.


De massage werkt verbindend, aardend en bevordert de doorstroming van energie op vele niveaus.

Het kan helpen loslaten, je losser maken en in beweging brengen.

Deze massagetechniek zet het lichaamsvocht subtiel in beweging tot stroming.

Je lichaam kan door de vloeiende golfbeweging tot diepe ontspanning komen.

Gespannen spieren en gedachten worden op een vriendelijke maar doeltreffende manier losgemaakt, soms wordt het als een beetje eng ervaren, omdat je de controle niet meer hebt, maar naderhand geeft het een heel goed gevoel.


Techniek.


Bij dynamische massage wordt je lichaam zijwaarts heen en weer bewogen door stevige, zachte of heel subtiele schud en wieg technieken.

Het kan zacht en stevig, ingetogen en uitbundig, afwisselend en speels toegepast worden.

De massage kan gericht zijn op lekker ontspannen en wegzakken of op bewust voelen en ervaren.

De massage werkt niet op een plek, maar overal in door, van top tot teen en van binnen naar buiten, dit komt omdat het lichaam voortdurend in een vloeiende beweging is.


 Nonverbale Communicatie Sessie - Lichaamstaal.


Het westerse cultuurpatroon heeft lang het primaat van de geest eenzijdig beklemtoond.

Dit heeft onvermijdelijk geleid naar een sterke onderwaardering van de lichamelijkheid.

Wetenschappelijk, filosofisch en therapeutisch gezien heeft nonverbale communicatie misschien een duidelijke plaats gekregen, maar in de concrete werkelijkheid van het dagelijkse leven blijft het een ondergeschoven aspect.

Door de eeuwenlange overheersende aandacht voor de 'geest', de ratio, heeft de mens verleerd te luisteren naar de lichaamstaal.

Het feit dat het begrip 'nonverbale' communicatie überhaupt bestaat, geeft eigenlijk al aan dat dit klaarblijkelijk niet automatisch onder het begrip 'communicatie' valt.


Nonverbale communicatie - Kinesica


Een relatief jong studieterrein is de Kinesica, dat zowel de beschrijving als studie van lichaamsbewegingen inhoudt.

Eén van de grondbeginselen van de kinesica is de overtuiging dat communicatie niet bestudeerd kan worden door een eenheid (verbaal) tegelijk te onderzoeken.

Communicatie is een geïntegreerd systeem en moet als een geheel worden geanalyseerd, waarbij aandacht moet worden besteed aan de manier waarop elk element met elk ander element verband houdt.


Kinesica Onderzoek.


Eén van de eerste kinesici (de antropoloog Birdwhisell) stelt dat een groot deel van de werkelijke fundamentele communicatie van de mens wordt uitgevoerd op onbewust niveau, waarbij woorden slechts indirect relevant zijn. Hij schat dat niet meer dan 35% (!) van de betekenis die een conversatie in het maatschappelijk verkeer heeft, besloten ligt in de woorden die worden gesproken.

Dit betekent dus dat 65% (!) op nonverbaal gebied ligt. Net als taal kan worden ingedeeld in klanken, woorden, zinnen, alinea's etc. zijn er gelijksoortige eenheden in de kinesica te onderscheiden.

De kleinste is de 'kine' (kleinste waarneembare beweging).

Daarboven zijn er de grotere en betekenisvollere bewegingen die 'kinemen' genoemd worden.


Rebalancing


Dat onze gedachten en gevoelens een krachtige invloed op ons lichaam hebben en omgekeerd is vanzelfsprekend. Rebalancing is een vorm van lichaamswerk die inzicht en bewustzijn brengt in dit samenspel.

Rebalancing is aanraken en geraakt worden. Het is beweging, stilte, ademhaling, het is op een heel bewuste manier omgaan met jezelf. Het kan tranen, vreugde, woede, begrip, vertrouwen, kracht, aanvaarding, vrede en zelfs lachen met zich meebrengen. Het helpt je jezelf te ervaren op een diepere en vrijere manier.

Rebalancing werk is niet gebaseerd op het idee dat er iets moet hersteld of veranderd worden. De Rebalancer is meer een gids dan een therapeut. Zij biedt een onbevooroordeelde en liefdevolle ruimte aan waar je plaats en steun vindt om jouw diepere lagen te verkennen.

Het uitgangspunt bij Rebalancing is steeds het lichaam. Wanneer het lichaam haar spanning loslaat, komt er energie vrij. Terzelfdertijd worden wij ons bewust van emotionele en mentale patronen die ons in de greep houden.


Lomi Lomi massage


Deze massage is al eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven.

Op een ritmische en sensuele manier wordt deze massagetechniek toegepast om door middel van drukken, kneden en wrijven het gewenste resultaat te krijgen.

De belangrijkste doelen van deze massage is het wegnemen van alle negatieve energie, ergernissen, angsten en zorgen voor een goede ontspanning.

Het wegnemen van al deze negatieve spiralen zorgt ervoor dat deze geen ziektes kunnen veroorzaken.

De techniek van een Lomi Lomi massage wordt wel vergeleken met acupressuur.